gwarancją satysfakcji z wykonywanej pracy.

Szkolenia dla stomatologów Zainwestuj w swoją karierę

Przeanalizuj własne potrzeby i zastanów się, jakich umiejętności Ci brakuje, albo których procedur klinicznych nie potrafisz wykonać w zadowalającym stopniu. Z tego projektu wyniesiesz realną wiedzę, którą będziesz potrafił wkorzystać we własnej praktyce.

Połączenie sił, różnych punktów widzenia, unikalnej wiedzy i doświadczenia pozwala na uwzględnienie wielu aspektów współczesnej periodontologii i implantologii stomatologicznej w realizowanym przez nas projekcie. Ten efekt synergii gwarantuje optymalne wykorzystanie Waszego czasu. Nasze podejście opiera się na współpracy z naturą i biologicznymi procesami.

Projekt Tkanki Miękkie

01 – O nas

Nasza misja

Naszą ścieżkę zawodową od zawsze determinuje edukacja oraz sprawdzone i przewidywalne rozwiązania w leczeniu periodontologicznym. Praca kliniczna jest dla nas doskonałą okazją do obserwacji i wyciągania wniosków, które pozwalają nam kształtować indywidualny profil pracy. Reprezentujemy podejście do leczenia, które opiera się na rzetelnej, nowoczesnej i istotnej klinicznie wiedzy oraz planach terapeutycznych skrojonych pod potrzeby pacjentów.

Celem Projektu Tkanki Miękkie jest również uporządkowanie zagadnień z dziedziny periodontologii i implantologii stomatologicznej, których z czasem pojawia się coraz więcej. Podczas spotkań chcemy podzielić się wiedzą i doświadczeniem oraz umożliwić Wam doskonalenie umiejętności manualnych w zakresie chirurgii przyzębia, a co za tym idzie – zwiększenia zadowolenia pacjentów. 

Wspólne zdobywanie wiedzy dedykujemy wszystkim lekarzom. W Projekcie Tkanki Miękkie każdy znajdzie dla siebie inspiracje oraz dawkę interaktywnej wiedzy, bez względu na doświadczenie zawodowe. Wierzymy, że nasze kursy będą też polem do wzajemnej wymiany doświadczeń oraz budowania nowych relacji, które będą owocować w przyszłości.

Zapraszamy!

02 – Jak pracujemy

NAUCZANIE I SZKOLENIA

W związku z ciągle rosnącą liczbą nowatorskich rozwiązań oraz wyrobów medycznych i biomateriałów dostępnych na rynku, jednym z głównych problemów w praktyce klinicznej jest wybór tych, które mogą zapewnić uzyskanie optymalnych i przewidywalnych efektów terapeutycznych. W codziennej pracy z pacjentem ciągłym wyzwaniem jest podejmowanie właściwych i spersonalizowanych decyzji.

Dzięki Projektowi Tkanki Miękkie chcemy podzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem klinicznym z innymi lekarzami. Stosujemy zorientowane na praktykę podejście modułowe. Chcemy umożliwić uczestnikom kursu wykorzystanie zasad biologicznych poznanych podczas treningu w ich codziennej praktyce zgodnie z koncepcją medycyny opartej na faktach (EBM).

Znajomość dokładnych protokołów leczenia jest gwarancją przewidywalnej pracy klinicznej. Dobre planowanie to podstawa sukcesu leczniczego i korzyść zarówno dla pacjenta jak i dla lekarza. Cykl szkoleniowy „Projekt Tkanki miękkie” pokaże Ci, jak w skutecznie i zbalansowany sposób trenować i doskonalić swoje umiejętności manualne w połączeniu ze rozumieniem zasad biologicznych leżących u podstaw przeprowadzanych procedur.
Nasze podejście ułatwia systematyczną naukę technik chirurgicznych dzięki następującym narzędziom edukacyjnym: interaktywny transfer wiedzy w małych grupach, relacje filmowe z zabiegów, szkolenia praktyczne na modelach treningowych, oraz wymiana doświadczeń z innymi lekarzami.

kursy stomatologiczne

Nasze szkolenia dla stomatologów zawierają serię ośmiu modułów z zakresu periodontologii i implantologii, które pod względem treści zostały zaprojektowane hierarchicznie.

Moduły kursu są odpowiednie dla wszystkich lekarzy, którzy chcą zrozumieć tajniki pracy z tkankami miękkimi wokół zębów i implantów, bez względu na ich doświadczenie kliniczne czy posiadaną specjalizację.

Chcemy zaoferować wszystkim uczestnikom naszego projektu wsparcie w poruszaniu się po współczesnych trendach i produktach w branży stomatologicznej, oraz ułatwić im wdrażanie nowych informacji w codziennej pracy z pacjentem.

Moduł I
2 dni
Niechirurgiczne leczenie zapaleń przyzębia

Skuteczne leczenie pacjentów z zapaleniem przyzębia wymaga umiejętnego przeprowadzenia wszystkich etapów leczenia periodontologicznego: od prawidłowej diagnostyki, poprzez leczenie niechirurgiczne i chirurgiczne, aż do doprowadzenia Pacjenta do fazy podtrzymującej.

Moduł II
3 dni
Regeneracja tkanek przyzębia

Zabiegi z zakresu periodontologicznej chirurgii regeneracyjnej pozwalają na pełne odtworzenie utraconych w przebiegu zapalenia przyzębia tkanek twardych i miękkich, a tym samym poprawiają rokowanie dotyczące zachowania zęba lub zębów.

Moduł III
2 dni
Chirurgiczne wydłużanie koron zębów

W dobie stomatologii małoinwazyjnej jest również miejsce dla periodontologicznych zabiegów resekcyjnych. Dotyczy to ubytków tkanek twardych przyzębia w obszarach poza strefą estetyczną i w obrębie furkacji zębów wielokorzeniowych, jeśli nie jest możliwa regeneracja  utraconych tkanek.

Moduł IV
3 dni
Leczenie plastyczne pojedynczych recesji dziąseł

Leczenie ubytków tkanek miękkich w strefie estetycznej stanowi duże wyzwanie.
Aby uzyskać zadowalające wyniki leczenia, poza całkowitym pokryciem recesji, należy odtworzyć tkanki o właściwym kolorze i o estetycznej powierzchni.

Moduł V
2 dni
Leczenie plastyczne mnogich recesji dziąseł

Podejmowanie decyzji dotyczących strategii leczenia mnogich recesji dziąsłowych jest często wyzwaniem, zwłaszcza

Moduł VI
3 dni
Leczenie implantologiczne w oparciu o koncepcję „zerowej utraty kości”

Nowoczesne koncepcje leczenia stomatologicznego bez wykorzystania implantów są dziś trudne do wyobrażenia. Niestety znaczna część pacjentów jest narażona na wystąpienie powikłań biologicznych w postaci peri-implant mucositis i peri-implantitis.

Moduł VII
2 dni
Leczenie implantologiczne w odcinku estetycznym i zaawansowane techniki rekonstrukcyjne

Pozycjonowanie implantów stomatologicznych w strefie estetycznej wciąż stanowi duże wyzwanie w praktyce klinicznej. Lekarz musi rozważyć szeroki zakres różnych koncepcji i technik chirurgicznych.

Moduł VIII
2 dni
Leczenie kompleksowe

Kompleksowe planowanie leczenie Pacjenta z zapaleniem przyzębia, które obejmować może leczenie implantologiczne, protetyczne jak i ortodontyczne, to niewątpliwie jedno
z największych wyzwań współczesnej stomatologii.

Poza solidną dawką wiedzy w ramach naszego szkolenia samodzielnie wykonasz następujące procedury:
 • pobranie przeszczepu podnabłonkowej tkanki łącznej (SCTG) – sześć razy
 • pobranie przeszczepu nabłonkowo-łącznotkankowego (FGG) – trzy razy
 • technikę pojedynczego płata (SFA) w regeneracji niewielkiego ubytku kości w przyzębiu
 • technikę ściany tkanki łącznej (CTW) w regeneracji rozległego ubytku kości w przyzębiu w odcinku estetycznym
 • sterowaną regenerację tkanek (GTR) z błoną kolagenową w leczeniu rozległego ubytku kości w przyzębiu
 • chirurgiczne wydłużenie koron klinicznych ze wskazań estetycznych (gingiwektomia, osteoplastyka, osteotomia)
 • odtworzenie strefy tkanek skeratynizowanych przy zębach + FGG
 • pokrycie pojedynczej recesji techniką płata przesuniętego dokoronowo (CAF) + SCTG
 • pokrycie mnogich recesji techniką płata przesuniętego dokoronowo (CAF) + matryca kolagenowa
 • pokrycie mnogich recesji techniką tunelową + SCTG
 • spozycjonowanie implantu typu bone level z augmentacją fenotypu + SCTG 
 • spozycjonowanie implantu typu bone level z odtworzeniem strefy tkanek skeratynizowanych + FGG
 • spozycjonowanie czterech różnych implantów z użyciem szablonu chirurgicznego 
 • spozycjonowanie implantu kołnierzowego z augmentacją fenotypu + SCTG 
 • trójwymiarową rekonstrukcję tkanek miękkich w obszarze bezzębnego
  wyrostka techniką platformy tkanki łącznej (CTP) + SCTG
 • sterowaną regenerację kości (GBR) z błoną kolagenową
 • kortykotomię

Kalendarz

 EDYCJA IEDYCJA IIEDYCJA IIIEDYCJA IV
Moduł I (2 dni)12-13.09.2022 6-7.03.202312-13.02.2024Luty
Moduł II (3 dni)16-18.10.2022 16-18.04.202310-12.03.2024Marzec
Moduł III (2 dni)14-15.11.202215-16.05.202315-16.04.2024Kwiecień
Moduł IV (3 dni)11-13.12.2022 18-20.06.202312-14.05.2024Maj
Moduł V (2 dni)16-17.01.202311-12.09.202310-11.06.2024Czerwiec
Moduł VI (3 dni)5-7.02.2023 15-17.10.202315-17.09.2024Wrzesień
Moduł VII (3 dni)12-14.03.2023 19-21.11.202313-15.10.2024Październik
Moduł VIII (2 dni)3-4.04.2023 11-12.12.202318-19.11.2024Listopad

03 – Jest dla nas ważne

Nasze podejście opiera
się na trzech filarach

1

ZROZUMIENIE ISTOTY
PROBLEMU

Poprzez podejście ukierunkowane na praktykę i w oparciu o proste zasady biologiczne, chcemy przekazać Uczestnikom kursu podstawy teoretyczne umożliwiające dokładne zrozumienie wszystkich omawianych zagadnień.

2

PODEJMOWANIE DECYZJI
W CELU ROZWIĄZANIA PROBLEMU

Naszym celem jest, aby wszyscy Uczestnicy Projektu mogli korzystać z wiedzy zdobytej podczas w trakcie podejmowania świadomych decyzji terapeutycznych przy użyciu jasno zdefiniowanych kryteriów.

3

STOSOWANIE WIEDZY
I UMIEJĘTNOŚCI MANUALNYCH
W PRAKTYCE

W oparciu o materiały dydaktyczne i modele treningowe dążymy do systematycznego przedstawienia technik chirurgicznych, aby każdy z Uczestników kursu mógł swobodnie wykonywać konkretne zabiegi w codziennej pracy.

Nasz zespół

Dr hab. n. med. Bartłomiej Górski

Absolwent kierunku lekarsko-dentystycznego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz Zarządzania Zakładami Opieki Zdrowotnej w Szkole Głównej Handlowej. W 2015 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych w zakresie stomatologii, a w 2016 roku tytuł specjalisty w dziedzinie periodontologia.

Od 2016 roku pracuje w Zakładzie Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na stanowisku adiunkta. W 2020 roku uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgia stomatologiczna, a w 2021 roku tytuł doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki medyczne. W 2022 roku uzyskał tytuł Master of Science (MSc) na Uniwersytecie w Bolonii.

Kierownik kształcenia specjalizacyjnego z periodontologii, opiekun naukowy przewodów doktorskich, wykładowca i prelegent. Autor i współautor ponad 90 publikacji w czasopismach krajowych i międzynarodowych. Członek European Federation of Periodontology (EFP), Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego (PTP), European Association of Dental Implantology (EDI) i Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej (OSIS). Łączna punktacja IF 62, a MEiN 2608.

Zainteresowania kliniczne i badawcze w zakresie periodontologii, chirurgii stomatologicznej i implantologii dotyczą przede wszystkim gojenia ran, diagnostyki mikrobiologicznej i biochemicznych zapaleń przyzębia, regeneracji tkanek twardych i miękkich, minimalnie inwazyjnych technik chirurgicznych oraz oceny nowych biomateriałów.W trakcie ścieżki zawodowej miał okazję uczyć się od najlepszych: Prof. Pierpaolo Cortellini, Prof. Serge Dibart, Dr Eli Friedwald, Prof. Marcus Hurzeller, Prof. Joseph Kan, Prof. Thomas Linkevicius, Prof. Mariano Sanz, Prof. Anton Sculean, Dr Luca De Stavola,  Prof. Andreas Stavropoulos, Dr Martina Stefanini, Prof. Leonardo Trombelli, Prof. Istvan Urban, Prof. Alfredo Valencia, Prof. Giovanni Zucchelli, Dr Otto Zuhr. Założyciel grupy edukacyjnej dla lekarzy dentystów na Facebooku Dental Network – Soft Tissues First.
Zapraszam do mojej grupy edukacyjnej :

Agnieszka Peret

Lekarz dentysta

Ukończyła kierunek lekarsko – dentystyczny na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w 2006 roku. W 2013 roku uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie periodontologii. W latach 2007 – 2017 pełniła funkcję asystenta w Poradni Chorób Błon Śluzowych i Przyzębia w Mazowieckim Centrum Stomatologii i była kierownikiem specjalizacji w dziedzinie periodontologii.

Od wielu lat równolegle dzieli czas na pracę kliniczną, dydaktyczną i samokształcenie. Jako specjalista periodontolog pracuje w zespole specjalistów różnych dziedzin stomatologii w  wielu gabinetach na terenie Warszawy. Jako dyrektor medyczny odpowiada za realizacje planów interdyscyplinarnych, będąc koordynatorem tych planów. Od lat udziela wykładów dla lekarzy i higienistek w zakresie periodontologii m.in. we współpracy z Polską Akademią Profilaktyki Stomatologicznej współtworząc warszaty, wykłady i webinary.

Założycielka bloga edukacyjnego dla lekarzy dentystów i higienistek ” Periofans of pink esthetics”. Szczególnym obszarem zainteresowań są dla niej zagadnienia i problemy zespołowe: ortodontyczno-periodontologiczne i protetyczno-periodontologiczne, a więc plany leczenia angażujące kilka dziedzin stomatologii. Drugim tematem jest “estetyka czerwona” i zabiegi wpływające na poprawę wyglądu uśmiechu w zakresie tkanek miękkich otaczających zęby i implanty. Zapraszam do mojej grupy edukacyjnej : Periofans of Pink Esthetics 

05 – Przydatne informacje

rzeczy, które warto wiedzieć

01

Prosimy o uszanowanie naszej własności intelektualnej.


02

z podstawami teoretycznymi danego zagadnienia, dzięki czemu będą mogli przygotować się do konkretnego modułu.


03

dzięki czemu będziemy mogli je wspólnie omówić, zwrócić uwagę na konkretne problemy.


04

dzięki czemu możesz czerpać maksymalne korzyści z warsztatów i ćwiczeń praktycznych. Wszystkie inne instrumenty i materiały  zostaną zapewnione przez instruktorów.


05

 Jednocześnie zachęcamy do trzymania telefonu w trybie cichym podczas zajęć.


06

Twój udział w kursie nie jest zapewniony do momentu wpłynięcia całej opłaty za kurs.


“Rzeczą ważniejszą od wiedzy jest wyobraźnia.”

Albert Einstein

06 – Oni nam ufają

Opinie o nas

Uczestnicy naszego kursu chętnie dzielą się opiniami. Zobacz co piszą , co mówią i jak oceniają nasz kurs.

07 – Cieszymy się że Cię widzimy

Absolwenci

 • lek. dent. Piotr Bar, specjalista w zakresie chirurgii stomatologicznej
 • lek. dent Patrycja Filipiak
 • dr n. med. Lidia Gefrerer, specjalista w zakresie chirurgii stomatologicznej
 • lek. dent. Jolanta Gilewicz, specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej
 • lek. dent. Magdalena Gołębiewska
 • lek. dent. Adam Kaczor
 • lek. dent. Katarzyna Kołodziejczak, specjalista periodontolog
 • lek. dent. Agata Korc
 • lek. dent. Maciej Kubiński, specjalista w zakresie stomatologii zachowawczej z endodoncją i chirurgii stomatologicznej
 • lek. dent. Julita Koper, specjalista periodontolog
 • lek. dent. Nela Molga-Chlipała
 • lek. dent. Joanna Siniarska, w trakcie specjalizacji z periodontologii
 • lek. dent. Karol Święch, specjalista w zakresie chirurgii stomatologicznej
 • dr n. med. Beata Wyrębek, w trakcie specjalizacji z periodontologii
 • lek. dent. Małgorzata Wyszyńska-Pomian, specjalista periodontolog

02 – Interesujące artykuły

Baza wiedzy

09 – Pracujemy z nimi

Nasi partnerzy