Przypadek kliniczny korony wydłuzenie

Przypadek kliniczny nr 3 – Chirurgiczne wydłużenie koron klinicznych z powodu zaburzonego biernego wyrzynania zębów

Zaburzone bierne wyrzynanie zębów jest związane z problemami natury estetycznej z powodu nieprawidłowych proporcji zębów. Do zabiegu wydłużenia koron klinicznych można przystąpić dopiero wtedy, gdy określona zostanie ostateczna pozycja brzegów siecznych. W przedstawionym przypadku w pierwszym etapie przeprowadzono leczenie ortodontyczne, którego celem było uszeregowanie zębów. Zabieg chirurgiczny przeprowadzono z wykorzystaniem zestawu narzędzi zaprojektowanych przez Chu (Chu’s Aesthetic Gauges, Hu Friedy). Za pomocą miernika proporcji zobrazowano pożądaną długość koron zębów, a następnie przeprowadzono gingiwektomię. Po wypreparowaniu płata śluzówkowo-okostowego oceniono zakres koniecznej osteoplastyki i osteotomii za pomocą miernika wydłużania koron. Odległość od brzegu kości do połączenia szkliwno-cementowego powinna wynosić około 2 mm. W końcowym etapie zreponowano i ustabilizowano płat chirurgiczny. Na ostatnim zdjęciu przedstawiono sytuację kliniczną bezpośrednio po zabiegu.