Moduł I

Niechirurgiczne leczenie chorób przyzębia i podstawy mikrochirurgii

 Podsumowanie omawianych zagadnień

Skuteczne leczenie pacjentów z zapaleniem przyzębia wymaga umiejętnego przeprowadzenia wszystkich etapów leczenia periodontologicznego: od prawidłowej diagnostyki, poprzez leczenie niechirurgiczne i chirurgiczne, aż do doprowadzenia Pacjenta do fazy podtrzymującej. Planowanie leczenia niechirurgicznego zapalenia przyzębia powinno uwzględniać charakterystykę, potencjał regeneracyjny i aspekty estetyczne ubytków tkankowych przy poszczególnych zębach. Dlaczego zaczynamy nasz Projekt od dwudniowego kursu poświęconego wyłącznie fazie przyczynowej? Odpowiedź jest prosta, bez właściwego przeprowadzenia tego etapu terapii, dalsze leczenie chirurgiczne i implantologiczne może nie zakończyć się sukcesem. Moduł I kursu nauczy Cię najważniejszych aspektów teoretycznych dotyczących diagnostyki i świadomego planowania kompleksowego leczenia pacjentów z zapaleniem przyzębia oraz przygotowania pacjenta do dalszych etapów terapii. W trakcie tych dwóch dni zbudujesz solidne podstawy potrzebne do efektywnego ukończenia wszystkich pozostałych modułów. 

Tematy

  • Anatomia tkanek przyzębia i tkanek okołowszczepowych
  • Etiopatogeneza zapaleń przyzębia i peri-implantitis, czynniki prognostyczne i czynniki ryzyka
  • Diagnostyka kliniczna przyzębia
  • Diagnostyka radiologiczna przyzębia
  • Współczesna klasyfikacja chorób przyzębia
  • Niechirurgiczne leczenie chorób przyzębia: uzasadnienie, metody, czynniki ograniczające efektywność leczenia niechirurgicznego, planowanie
  • Farmakoterapia miejscowa i ogólna
  • Protokoły leczenia wędzidełek i nadziąślaków
  • Wprowadzenie do mikrochirurgii: narzędzia, cięcia, preparacja i mobilizacja płatów, techniki szycia

Zajęcia praktyczne

  • Szycie mikrochirurgiczne