Moduł II

Leczenie plastyczne pojedynczych recesji dziąseł

Podsumowanie omawianych zagadnień

Leczenie ubytków tkanek miękkich w strefie estetycznej stanowi duże wyzwanie. Aby uzyskać zadowalające wyniki leczenia, poza całkowitym pokryciem recesji, należy odtworzyć tkanki o właściwym kolorze i o estetycznej powierzchni. W związku z tym, nawet drobne niedociągnięcia w trakcie diagnostyki, planowania lub przeprowadzania zabiegu chirurgicznego mogą prowadzić do problemów, które w wielu przypadkach trudno jest później skorygować. Główne treści Modułu II obejmują teoretyczne i praktyczne aspekty postępowania z pojedynczymi recesjami dziąseł. Skoncentrujemy się na najpopularniejszych i najbardziej uniwersalnych technikach zabiegowych oraz na czynnikach warunkujących wybór konkretnej metody leczenia. Zwrócimy uwagę na różnice pomiędzy leczeniem chirurgicznym recesji w szczęce, w porównaniu z recesjami w żuchwie. Omówimy metody pozyskiwania autogennych przeszczepów tkanek miękkich oraz sposoby postępowania z miejscem dawczym pozwalające uniknąć powikłań podczas zabiegu, jak również w czasie gojenia.

Tematy

 • Recesje dziąsłowe: diagnostyka, etiologia i współczesna klasyfkacja
 • Czynniki wpływające na skuteczność leczenia recesji dziąseł
 • Przedzabiegowe postępowanie z ubytkami tkanek twardych zęba w okolicy przyszyjkowej – adhezyjna odbudowa materiałem złożonym
 • Pobieranie przeszczepów podnabłonkowej tkanki łącznej (SCTG)
 • Techniki chirurgiczne w leczeniu pojedynczych recesji: płat przesunięty dokoronowo (CAF) w leczeniu recesji w szczęce, płat zwertykalizowany przesunięty dokoronowo (V-CAF) w leczeniu recesji w żuchwie, metoda tunelowa
 • Ocena efektów estetycznych leczenia recesji
 • Pobieranie przeszczepów nabłonkowo-łącznotkankowych (FGG) oraz ich wykorzystanie w odtworzeniu strefy tkanek skeratynizowanych
 • Powikłania zabiegów plastycznych, postępowanie

  Zajęcia praktyczne 

 • Planowanie zabiegu pokrycia pojedynczych recesji dziąseł
 • Pozyskiwanie przeszczepu podnabłonkowej tkanki łącznej (SCTG) techniką deepitelializacji
 • Technika płata przesuniętego dokoronowo (CAF) w leczeniu pojedynczej recesji dziąsła
 • Pozyskiwanie przeszczepu nabłonkowo-łącznotkankowego (FGG)
 • Odtworzenie strefy tkanek skeratynizowanych za pomocą FGG