Moduł II

Leczenie plastyczne pojedynczych recesji dziąseł

Podsumowanie omawianych zagadnień

Leczenie ubytków tkanek miękkich w strefie estetycznej stanowi duże wyzwanie. Aby uzyskać zadowalające wyniki leczenia, poza całkowitym pokryciem recesji, należy odtworzyć tkanki o właściwym kolorze i o estetycznej powierzchni. W związku z tym, nawet drobne niedociągnięcia w trakcie diagnostyki, planowania lub wykonywania zabiegu chirurgicznego mogą prowadzić do problemów, które w wielu przypadkach trudno jest później skorygować. Główne treści Modułu II obejmują teoretyczne i praktyczne aspekty postępowania z pojedynczymi recesjami dziąseł. Koncentrujemy się na najbardziej uniwersalnych technikach zabiegowych oraz na czynnikach warunkujących wybór konkretnej metody leczenia. Zwracamy uwagę na różnice pomiędzy leczeniem chirurgicznym recesji w szczęce, w porównaniu z recesjami w żuchwie. Omawiamy metody pozyskiwania autogennych przeszczepów tkanek miękkich oraz sposoby postępowania z miejscem dawczym pozwalające uniknąć powikłań podczas zabiegu, jak również w czasie gojenia.

Tematy

 • Recesje dziąsłowe: diagnostyka, etiologia i współczesna klasyfkacja
 • Czynniki wpływające na skuteczność leczenia recesji dziąseł
 • Przedzabiegowe postępowanie z ubytkami tkanek twardych zęba w okolicy przyszyjkowej – adhezyjna odbudowa materiałem złożonym
 • Pobieranie i charakterystyka przeszczepów podnabłonkowej tkanki łącznej (SCTG)
 • Techniki chirurgiczne w leczeniu pojedynczych recesji: płat przesunięty koronowo (CAF) w leczeniu recesji w szczęce, płat zwertykalizowany przesunięty koronowo (V-CAF) w leczeniu recesji w żuchwie, metoda tunelowa
 • Ocena efektów estetycznych leczenia recesji
 • Pobieranie przeszczepów nabłonkowo-łącznotkankowych (FGG) oraz ich wykorzystanie w odtworzeniu strefy tkanek skeratynizowanych przy zębach
 • Powikłania zabiegów plastycznych, postępowanie

  Zajęcia praktyczne 

 • Planowanie zabiegu pokrycia pojedynczych recesji
 • Pozyskanie przeszczepu podnabłonkowej tkanki łącznej (SCTG) techniką deepitelializacji
 • Pokrycie pojedynczej recesji dziąsła techniką płata przesuniętego koronowo (CAF)
 • Pozyskanie przeszczepu nabłonkowo-łącznotkankowego (FGG)
 • Odtworzenie strefy tkanek skeratynizowanych przy zębach za pomocą FGG