Moduł IV

Regeneracja tkanek przyzębia

Podsumowanie omawianych zagadnień

Zabiegi z zakresu periodontologicznej chirurgii regeneracyjnej pozwalają na pełne odtworzenie utraconych w przebiegu zapalenia przyzębia tkanek twardych i miękkich, a tym samym poprawiają rokowanie dotyczące zachowania zęba lub zębów. Dobre zaplanowanie zabiegu skraca czas jego przeprowadzenia, a sam efekt czyni bardziej przewidywalnym. W trakcie Modułu IV poznasz nowoczesne strategie skutecznego leczenia regeneracyjnego przyzębia z wykorzystaniem czynników wzrostu, biomateriałów i autogennych przeszczepów podnabłonkowej tkanki łacznej. Podczas trzech dni szkolenia skoncentrujemy się na nauce technik mikrochirurgicznych. Zdobyte umiejętności dadzą podstawy do skutecznego leczenia regeneracyjnego pacjentów z zapaleniem przyzębia w codziennej praktyce klinicznej, również w przypadku zaawansowanych ubytków tkankowych w strefie estetycznej.

 Tematy

 • Modele gojenia tkanek przyzębia
 • Diagnostyka kliniczna i radiologiczna pionowych ubytków kości w przyzębiu
 • Czynniki wpływające na skuteczność leczenia regeneracyjnego ubytków śródkostnych
 • Techniki oszczędzające brodawki międzyzębowe i minimalnie inwazyjne techniki chirurgiczne: technika pojedynczego płata (SFA), technika podwójnego płata (DFA)
 • Techniki oszczędzające brodawki międzyzębowe i minimalnie inwazyjne techniki chirurgiczne
 • Sterowana regeneracja tkanek (GTR)
 • Wykorzystanie autogennych przeszczepów podnabłonkowej tkanki łącznej w zabiegach regeneracyjnych
 • Leczenie ubytków kości w przyzębiu w odcinku estetycznym: technika zachowująca całą brodawkę międzyzębową (EPPT), technika ściany tkanki łącznej (CTW)
 • Powikłania zabiegów regeneracyjnych, postępowanie

    Zajęcia praktyczne

 • Planowanie zabiegu regeneracyjnego
 • Technika pojedynczego płata (SFA) w leczeniu ograniczonego ubytku śródkostnego
 • Pozyskiwanie przeszczepu podnabłonkowej tkanki łącznej (SCTG) techniką deepitelializacji
 • Technika ściany tkanki łącznej (CTW) w leczeniu rozległego ubytku śródkostnego w odcinku estetycznym