Moduł V

Chirurgiczne wydłużanie koron zębów i periodontologiczna chirurgia resekcyjna

Podsumowanie omawianych zagadnień

W dobie stomatologii małoinwazyjnej jest również miejsce dla periodontologicznych zabiegów resekcyjnych. Dotyczy to ubytków tkanek twardych przyzębia w obszarach poza strefą estetyczną i w obrębie furkacji zębów wielokorzeniowych, jeśli nie jest możliwa regeneracja  utraconych tkanek. Ponadto stomatologia zachowawcza, stomatologia estetyczna i protetyka również nie byłyby możliwe bez chirurgii resekcyjnej w sytuacjach, gdy marginesy odbudowy znajdują się w okolicy poddziąsłowej. Procedura chirurgicznego wydłużenia koron klinicznych zębów, będąca w istocie zabiegiem resekcyjnym, stanowi często element kompleksowego przywracania estetyki uśmiechu. Wydłużenie koron w odcinku przednim może w prosty sposób przynieść spektakularne efekty estetyczne dla pacjenta, a w odcinku bocznym umożliwia zachowanie zęba i daje szansę na wykonanie długoczasowej, szczelnej odbudowy. Podczas Modułu III poznasz współczesne podejście do periodontologicznej chirurgii resekcyjnej z nastawieniem na zabiegi chirurgicznego wydłużania koron zębów w różnych scenariuszach klinicznych. Omówimy także zasady preparacji zębów filarowych oraz protokoły wykonania uzupełnień protetycznych, których celem jest stymulowanie wzrostu brodawek międzyzębowych i kształtowanie tkanek miękkich.

Tematy

  • Dowierzchołkowe przesunięcie płata i resekcyjna chirurgia kostna w leczeniu chorób przyzębia
  • Leczenie resekcyjne ubytków kości w furkacjach zębów wielokorzeniowych
  • Planowanie uśmiechu we współpracy z lekarzem protetykiem
  • Zaburzone bierne wyrzynanie zębów: diagnostyka, etiologia, leczenie chirurgiczne
  • Chirurgiczne wydłużanie koron klinicznych zębów ze wskazań protetycznych: przekroczenie szerokości biologicznej, gingiwektomia, osteoplastyka, osteotomia
  • Planowanie i wykonanie uzupełnień protetycznych po zabiegu wydłużenia koron klinicznych

Zajęcia praktyczne

  • Planowanie chirurgicznego wydłużenia koron klinicznych
  • Chirurgiczne wydłużanie koron klinicznych w odcinku estetycznym (gingiwektomia, osteoplastyka, osteotomia)
  • Dowierzchołkowe przesunięcie płata i chirurgia kostna w leczeniu zapalenia przyzębia