Moduł VI

Leczenie implantologiczne w odcinku funkcjonalnym i peri-implantitis

 Podsumowanie omawianych zagadnień

Nowoczesne koncepcje leczenia stomatologicznego bez wykorzystania implantów są dziś trudne do wyobrażenia. Niestety znaczna część pacjentów jest narażona na wystąpienie  powikłań biologicznych w postaci peri-implant mucositis i peri-implantitis. Szczególnego znaczenia nabiera krytyczna analiza wprowadzanych rozwiązań i innowacji, zwłaszcza w odniesieniu do możliwych długoterminowych komplikacji biologicznych. Na tym tle konieczne jest gruntowne planowanie odbudowy braków zębów za pomocą wszczepów stomatologicznych, zwłaszcza u pacjentów z współwystępującą chorobą przyzębia i innymi czynnikami ryzyka zapaleń tkanek okołowszczepowych. W trakcie tego Modułu rozłożymy na czynniki pierwsze aspekty warunkujące stabilną pozycję kości przy wszczepach stomatologicznych, które mogą poprawić wyniki długoterminowe tego leczenia. Przedstawimy technologie cyfrowe dzięki którym leczenie implantologiczne może być precyzyjne i przewidywalne. Skoncentrujemy się na wyborze optymalnego systemu implantologicznego, zasadach postępowania śródzabiegowego, charakterystyce okołowszczepowych tkanek twardych i miękkich, oraz następczej rekonstrukcji protetycznej. Postaramy się szczegółowo omówić wskazania i techniki augmentacji okołowszczepowych tkanek miękkich w różnych scenariuszach klinicznych. Profilaktyka, diagnostyka i leczenie zapaleń tkanek okołowszczepowych to główne tematy Modułu VI.

Tematy

 • Biologia tkanek okołowszczepowych
 • Wybór systemu implantologicznego
 • Znaczenie grubości tkanek miękkich otaczających implanty
 • Ocena i znaczenie tkanek skeratynizowanych otaczających implanty
 • Zasady pozycjonowania wszczepów
 • Planowanie leczenia w oparciu o protokół cyfrowy i szablony chirurgiczne
 • Protokół leczenia implantologicznego pacjentów z zapaleniem przyzębia 
 • Wykorzystanie przeszczepów nabłonkowo-łącznotkankowych (FGG) w celu odtworzenia tkanek skeratynizowanych przy implantach
 • Augmentacja tkanek miękkich za pomocą przeszczepów podnabłonkowej tkanki łącznej (SCTG) w celu zwiększenia ich grubości 
 • Augmentacja tkanek miękkich za pomocą matryc kolagenowych w celu zwiększenia ich grubości
 • Aspekty protetyczne warunkujące stabilny remodeling kości przy wszczepie
 • Zapalenie okołowszczepowe (peri-implantitis): etiologia, diagnostyka, protokół leczenia i czynniki ograniczające efektywność leczenia chirurgicznego

Zajęcia praktyczne 

 • Planowanie leczenia implantologicznego przy użyciu implantów typu bone-level
 • Pozycjonowanie implantu z augmentacją wolumenu tkanek miękkich przeszczepem podnabłonkowej tkanki łącznej (SCTG)
 • Pozycjonowanie implantu z odtworzeniem strefy tkanek skeratynizowanych przeszczepem nabłonkowo-łącznotkankowym (FGG)
 • Pozycjonowanie implantów typu bone-level na modelach z wykorzystaniem szablonów chirurgicznych, wybór śruby  gojącej, wybór śruby zamykającej, modelowanie kości nad platformą implantu
 • Augmentacja tkanek miękkich przy implancie z wykorzystaniem matrycy kolagenowej