Moduł VI

Leczenie implantologiczne w odcinku funkcjonalnym i peri-implantitis

 Podsumowanie omawianych zagadnień

Nowoczesne koncepcje leczenia stomatologicznego bez wykorzystania implantów są dziś trudne do wyobrażenia. Niestety znaczna część pacjentów jest narażona na wystąpienie  powikłań biologicznych w postaci peri-implant mucositis i peri-implantitis. Krytyczna analiza wprowadzanych rozwiązań i innowacji w zakresie implantologii stomatologicznej nabiera szczególnego znaczenia w odniesieniu do możliwych komplikacji długoterminowych. Na tym tle konieczne jest gruntowne planowanie odbudowy braków zębów za pomocą wszczepów stomatologicznych, zwłaszcza u pacjentów z współwystępującą chorobą przyzębia i innymi czynnikami ryzyka zapaleń tkanek okołowszczepowych. W trakcie tego modułu rozkładamy na czynniki pierwsze wszystkie aspekty które warunkują stabilną pozycję kości przy wszczepach stomatologicznych. Koncentrujemy się na wyborze optymalnego systemu implantologicznego, zasadach postępowania śródzabiegowego, charakterystyce okołowszczepowych tkanek twardych i miękkich, oraz projektowaniu i wykonywaniu odbudowy protetycznej. Bardzo dokładnie omawiamy wskazania i techniki augmentacji okołowszczepowych tkanek miękkich w różnych scenariuszach klinicznych. Przedstawimy technologie cyfrowe dzięki którym leczenie implantologiczne może być precyzyjne i przewidywalne.

Tematy

 • Biologia tkanek okołowszczepowych
 • Wybór systemu implantologicznego
 • Znaczenie grubości tkanek miękkich otaczających implanty
 • Ocena i znaczenie tkanek skeratynizowanych otaczających implanty
 • Zasady pozycjonowania wszczepów
 • Planowanie leczenia w oparciu o protokół cyfrowy i szablony chirurgiczne
 • Protokół leczenia implantologicznego pacjentów z zapaleniem przyzębia 
 • Wykorzystanie przeszczepów nabłonkowo-łącznotkankowych (FGG) w celu odtworzenia tkanek skeratynizowanych przy implantach
 • Augmentacja tkanek miękkich za pomocą przeszczepów podnabłonkowej tkanki łącznej (SCTG) w celu zwiększenia ich grubości 
 • Augmentacja tkanek miękkich za pomocą matryc kolagenowych w celu zwiększenia ich grubości
 • Aspekty protetyczne warunkujące stabilny remodeling kości przy implantach
 • Zapalenie okołowszczepowe (peri-implantitis): etiologia, diagnostyka, protokół leczenia i czynniki ograniczające efektywność leczenia chirurgicznego

Zajęcia praktyczne 

 • Planowanie leczenia implantologicznego przy użyciu implantów typu bone-level
 • Pozyskanie przeszczepu podnabłonkowej tkanki łącznej (SCTG) techniką deepitelializacji
 • Pozycjonowanie implantu z augmentacją wolumenu tkanek miękkich przeszczepem podnabłonkowej tkanki łącznej (SCTG)
 • Pozyskanie przeszczepu nabłonkowo-łącznotkankowego (FGG)
 • Pozycjonowanie implantu z odtworzeniem strefy tkanek skeratynizowanych przeszczepem nabłonkowo-łącznotkankowym (FGG)
 • Pozycjonowanie implantów typu bone-level na modelach z wykorzystaniem szablonów chirurgicznych, modelowanie kości nad platformą implantu, wybór śruby  gojącej, wybór śruby zamykającej
 • Augmentacja tkanek miękkich przy implancie z wykorzystaniem matrycy kolagenowej