Moduł VIII

Leczenie kompleksowe, kortykotomia

Podsumowanie omawianych zagadnień

Kompleksowe leczenie Pacjenta z zapaleniem przyzębia, może obejmować leczenie implantologiczne, protetyczne jak również ortodontyczne. W związku z powyższym, Moduł VIII jest dedykowany zabiegom chirurgicznym na pograniczu różnych dyscyplin, jak augmentacja dziąsła przed i po leczeniu ortodontycznym czy też kształtowanie tkanek miękkich przy implantach i koronach protetycznych w celu uzyskania naturalnych efektów estetycznych. Wymienione procedury wymagają doskonałej współpracy z lekarzami różnych specjalności. Planowanie leczenia w przypadku złożonych problemów klinicznych stanowi ostatni krok w kierunku zakończenia naszego Projektu, jak również uzyskania sukcesu lekarza i satysfakcji pacjenta z przeprowadzonego leczenia, nawet w trudnych warunkach wyjściowych.

Tematy

 • Leczenie protetyczne pacjentów z zapaleniem przyzębia
 • Wykorzystanie prac stałych do kształtowania brodawek międzyzębowych i położenia brzegu dziąsła
 • Aspekty protetyczne warunkujące stabilną pozycję kości przy implantach
 • Wpływ materiałów protetycznych na tkanki okołowszczepowe
 • Leczenie ortodontyczne pacjentów z zapaleniem przyzębia: planowanie ruchu zęba
 • Augmentacja tkanek miękkich przed i po leczeniu ortodontycznym
 • Kortykotomia
 • Konstruowanie kompleksowych planów leczenia: łączenie zabiegów z zakresu chirurgii plastycznej, regeneracyjnej i implantologii

Zajęcia praktyczne

 • Kompleksowe planowanie leczenia
 • Kortykotomia
 • Sterowana regeneracja kości w wymiarze poziomym techniką „sausage” (GBR)