Moduł VIII

Leczenie kompleksowe

Podsumowanie omawianych zagadnień

Kompleksowe planowanie leczenie Pacjenta z zapaleniem przyzębia, które obejmować może leczenie implantologiczne, protetyczne jak i ortodontyczne, to niewątpliwie jedno z największych wyzwań współczesnej stomatologii. W związku z powyższym, Moduł VIII jest dedykowany zabiegom chirurgicznym na pograniczu różnych dyscyplin, jak augmentacja dziąsła przed i po leczeniu ortodontycznym czy też kształtowanie tkanek miękkich przy implantach i koronach protetycznych w celu uzyskania naturalnych efektów estetycznych. Wymienione procedury wymagają doskonałej współpracy z lekarzami różnych specjalności. Planowanie leczenia w przypadku złożonych problemów klinicznych stanowi ostatni krok w kierunku zakończenia naszego Projektu, jak również uzyskania sukcesu lekarza i satysfakcji pacjenta z przeprowadzonego leczenia, nawet w trudnych warunkach wyjściowych.

Tematy

  • Leczenie protetyczne pacjentów z zapaleniem przyzębia
  • Wykorzystanie prac stałych do kształtowania brodawek międzyzębowych i przebiegu brzegu dziąsła
  • Aspekty protetyczne warunkujące stabilną pozycję kości przy implantach
  • Wpływ materiałów protetycznych na tkanki okołowszczepowe
  • Leczenie ortodontyczne pacjentów z zapaleniem przyzębia: planowanie ruchu zęba
  • Augmentacja tkanek miękkich przed i po leczeniu ortodontycznym
  • Kortykotomia

Zajęcia praktyczne

  • Kompleksowe planowanie leczenia
  • Kortykotomia
  • Sterowana regeneracja poziomego ubytku kości (GBR) z błoną kolagenową