Mist

Przypadek kliniczny nr 1 – Regeneracja ubytku śródkostnego przy pomocy minimalnie inwazyjnej techniki chirurgicznej (MIST)

Ubytki pionowe kości stanowią wskazanie do przeprowadzenia zabiegu regeneracyjnego, którego celem jest odtworzenie wszystkich elementów strukturalnych przyzębia. Warunkiem powodzenia jest odpowiednie przygotowanie pacjenta do zabiegu oraz wybranie optymalnej strategii regeneracyjnej. W przypadku ubytków kości, których oczyszczenie nie jest możliwe od strony policzkowej, wskazane jest wypreparowanie brodawek dziąsłowych. W przedstawionym przypadku przeprowadzono zabieg zgodnie z koncepcją minimalnie inwazyjnej techniki chirurgicznej (MIST). Powierzchnie korzenia oczyszczono za pomocą narzędzi ultradźwiękowych i ręcznych, a następnie poddano biomodyfikacji przy użyciu 24% EDTA i białek macierzy szkliwa (Emdogain). Ubytek kości wypełniono wiórami kości allogennej sterylizowanej radiacyjnie, którą zmieszano z preparatem Emdogain. Ze względu na cienki fenotyp pod płat policzkowy wszyto autogenny przeszczep podnabłonkowej tkanki łącznej (SCTG). W celu zamknięcia rany zastosowano szycie poziomowe. Szwy usunięto po 14 dniach. Ostatnie zdjęcia przedstawiają sytuację kliniczną po 6 miesiącach od zabiegu.