MODULE 2

Periodontal plastic surgery in the treatment of single gingival recessions

Summary

Leczenie ubytków tkanek miękkich w strefie estetycznej stanowi duże wyzwanie. Aby uzyskać zadowalające wyniki leczenia, poza całkowitym pokryciem recesji, należy odtworzyć tkanki o właściwym kolorze i o estetycznej powierzchni. W związku z tym, nawet drobne niedociągnięcia w trakcie diagnostyki, planowania lub wykonywania zabiegu chirurgicznego mogą prowadzić do problemów, które w wielu przypadkach trudno jest później skorygować. Główne treści Modułu II obejmują teoretyczne i praktyczne aspekty postępowania z pojedynczymi recesjami dziąseł. Koncentrujemy się na najbardziej uniwersalnych technikach zabiegowych oraz na czynnikach warunkujących wybór konkretnej metody leczenia. Zwracamy uwagę na różnice pomiędzy leczeniem chirurgicznym recesji w szczęce, w porównaniu z recesjami w żuchwie. Omawiamy metody pozyskiwania autogennych przeszczepów tkanek miękkich oraz sposoby postępowania z miejscem dawczym pozwalające uniknąć powikłań podczas zabiegu, jak również w czasie gojenia.

Topics:

 • Gingival recessions: diagnosis, etiology, modern classification
 • Factors influencing the effectiveness of gingival recession treatment
 • Preoperative management of non-carious cervical lesions and cemento-enamel junction reconstruction- adhesive and restorative treatment
 • Pobieranie i charakterystyka przeszczepów podnabłonkowej tkanki łącznej (SCTG)
 • Techniki chirurgiczne w leczeniu pojedynczych recesji: płat przesunięty koronowo (CAF) w leczeniu recesji w szczęce, płat zwertykalizowany przesunięty koronowo (V-CAF) w leczeniu recesji w żuchwie, metoda tunelowa
 • Assessment of the esthetic outcomes after recession treatment
 • Pobieranie przeszczepów nabłonkowo-łącznotkankowych (FGG) oraz ich wykorzystanie w odtworzeniu strefy tkanek skeratynizowanych przy zębach
 • Managing complications in plastic surgery

  Hands-on Training: 

 • Planowanie zabiegu pokrycia pojedynczych recesji
 • Pozyskanie przeszczepu podnabłonkowej tkanki łącznej (SCTG) techniką deepitelializacji
 • Pokrycie pojedynczej recesji dziąsła techniką płata przesuniętego koronowo (CAF)
 • Pozyskanie przeszczepu nabłonkowo-łącznotkankowego (FGG)
 • Odtworzenie strefy tkanek skeratynizowanych przy zębach za pomocą FGG