MODULE 4

Periodontal regenerative procedures

Summary

Zabiegi z zakresu periodontologicznej chirurgii regeneracyjnej pozwalają na pełne odtworzenie utraconych w przebiegu zapalenia przyzębia tkanek twardych i miękkich, a tym samym poprawiają rokowanie dotyczące zachowania zęba. Jest to jedno z ciekawszych, ale również trudniejszych zagadnień periodontologicznych. W trakcie Modułu IV omawiamy nowoczesne strategie leczenia regeneracyjnego przyzębia z wykorzystaniem czynników wzrostu, biomateriałów i autogennych przeszczepów podnabłonkowej tkanki łacznej. Podczas trzech dni szkolenia koncentrujemy się na nauce technik mikrochirurgicznych, które są podstawą skutecznego leczenia regeneracyjnego, również w przypadku zaawansowanych ubytków tkankowych w strefie estetycznej.

 Topics:

 • Healing of periodontal tissues
 • Diagnostyka kliniczna i radiologiczna ubytków kości w przyzębiu
 • Factors influencing the effectiveness of regenerative treatment of intrabony defects
 • Materials used in periodontal regenerative surgery (grafts, biomaterials, barrier membranes, growth factors)
 • Techniki oszczędzające brodawki międzyzębowe i minimalnie inwazyjne techniki chirurgiczne: technika pojedynczego płata (SFA), technika podwójnego płata (DFA)
 • The use of autogenous soft tissue grafts in regenerative procedures
 • Leczenie pioniowych ubytków kości w przyzębiu w odcinku estetycznym: technika zachowująca brodawkę międzyzębową (EPPT), technika ściany tkanki łącznej (CTW)
 • Leczenie poziomych ubytków kości w przyzębiu w odcinku estetycznym
 • Complication management in regenerative procedures

    Hands-on Training:

 • Regenerative treatment planning
 • Technika pojedynczego płata (SFA) i SCTG w leczeniu ograniczonego ubytku śródkostnego
 • Pozyskanie przeszczepu podnabłonkowej tkanki łącznej (SCTG) techniką deepitelializacji
 • Technika ściany tkanki łącznej (CTW) w leczeniu rozległego ubytku śródkostnego w odcinku estetycznym