MODULE 8

Comprehensive treatment, corticotomy

Summary

Kompleksowe leczenie Pacjenta z zapaleniem przyzębia, może obejmować leczenie implantologiczne, protetyczne jak również ortodontyczne. W związku z powyższym, Moduł VIII jest dedykowany zabiegom chirurgicznym na pograniczu różnych dyscyplin, jak augmentacja dziąsła przed i po leczeniu ortodontycznym czy też kształtowanie tkanek miękkich przy implantach i koronach protetycznych w celu uzyskania naturalnych efektów estetycznych. Wymienione procedury wymagają doskonałej współpracy z lekarzami różnych specjalności. Planowanie leczenia w przypadku złożonych problemów klinicznych stanowi ostatni krok w kierunku zakończenia naszego Projektu, jak również uzyskania sukcesu lekarza i satysfakcji pacjenta z przeprowadzonego leczenia.

Topics:

 • Prosthetic treatment of patients with periodontitis
 • Wykorzystanie prac stałych do kształtowania brodawek międzyzębowych i położenia brzegu dziąsła
 • Influence of prosthetic materials on peri-implant tissues
 • Orthodontic treatment of patients with periodontitis: tooth movement planning
 • Soft tissue augmentation before and after orthodontic treatment
 • Corticotomy
 • Corticotomy
 • Konstruowanie kompleksowych planów leczenia: łączenie zabiegów z zakresu chirurgii plastycznej, regeneracyjnej i implantologii

Hands-on Training:

 • Complex treatment planning
 • Corticotomy
 • Sterowana regeneracja kości w wymiarze poziomym techniką „sausage” (GBR)