Sign up for the course

to become a participant:

  1. zgłoszenie swojego uczestnictwa w Kursie poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail Organizatora (projekttkankimiekkie@gmail.com) oraz 
  2. opłacenie I transzy zaliczkowej na rachunek bankowy wskazany przez Organizatora 05 1140 2004 0000 3102 8239 7585 (mBank), w następujących terminach:
    1. dla osoby na stażu podyplomowym lekarza dentysty oraz dla osoby w trakcie specjalizacji stomatologicznej – cena Kursu wynosi 41.000,00 (czterdzieści jeden tysięcy) złotych i jest płatna zgodnie z następującą instrukcją: I transza zaliczkowa w wysokości 14.000,00 (czternaście tysięcy) złotych jest płatna w dniu zgłoszenia uczestnictwa w Kursie, II transza w wysokości 14.000,00 (czternaście tysięcy) złotych jest płatna do dnia poprzedzającego rozpoczęcie V modułu szkolenia Kursu, III transza w wysokości 13.000,00 (trzynaście tysięcy) złotych jest płatna do dnia poprzedzającego rozpoczęcie VIII modułu szkolenia Kursu,
    2. dla pozostałych osób – cena Kursu wynosi 44.000,00 (czterdzieści cztery tysiące) złotych za osobę i jest płatna zgodnie z następującą instrukcją: I transza zaliczkowa w wysokości 15.000,00 (piętnaście tysięcy) złotych jest płatna w dniu zgłoszenia uczestnictwa w Kursie, II transza w wysokości 15.000,00 (piętnaście tysięcy) jest płatna do dnia poprzedzającego rozpoczęcie V modułu szkolenia Kursu, III transza w wysokości 14.000,00 (czternaście tysięcy) złotych jest płatna do dnia poprzedzającego rozpoczęcie VIII modułu szkolenia Kursu,
    3. w razie zapisu dwóch osób jednocześnie cena Kursu wynosi 42.000,00 (czterdzieści dwa tysiące) złotych dla każdej z tych osób i jest płatna zgodnie z następującą instrukcją: I transza zaliczkowa w wysokości 14.000,00 (czternaście tysięcy) złotych jest płatna w dniu zgłoszenia uczestnictwa w Kursie, II transza w wysokości 14.000,00 (czternaście tysięcy) jest płatna do dnia poprzedzającego rozpoczęcie V modułu szkolenia Kursu, III transza w wysokości 14.000,00 (czternaście tysięcy) złotych jest płatna do dnia poprzedzającego rozpoczęcie VIII modułu szkolenia Kursu oraz e-mailowe potwierdzenie przez Organizatora uczestnictwa w Kursie wysłane na adres skrzynki elektronicznej, z którego dokonano zgłoszenia.