MODULE 1

Niechirurgiczne leczenie chorób przyzębia i podstawy mikrochirurgii

 Summary

Skuteczne leczenie pacjentów z zapaleniem przyzębia wymaga umiejętnego przeprowadzenia wszystkich etapów leczenia periodontologicznego: od prawidłowej diagnostyki, poprzez leczenie niechirurgiczne i chirurgiczne, aż do doprowadzenia Pacjenta do fazy podtrzymującej. Planowanie leczenia niechirurgicznego zapalenia przyzębia powinno uwzględniać charakterystykę, potencjał regeneracyjny i aspekty estetyczne ubytków tkankowych przy poszczególnych zębach. Dlaczego zaczynamy nasz Projekt od dwudniowego kursu poświęconego wyłącznie fazie przyczynowej? Odpowiedź jest prosta, bez właściwego przeprowadzenia tego etapu terapii, dalsze leczenie chirurgiczne i implantologiczne może zakończyć się niepowodzeniem. Moduł I kursu nauczy Cię najważniejszych aspektów teoretycznych dotyczących diagnostyki i świadomego planowania kompleksowego leczenia pacjentów z zapaleniem przyzębia oraz przygotowania pacjenta do dalszych etapów terapii. W trakcie tych dwóch dni zbudujesz solidne podstawy potrzebne do efektywnego ukończenia wszystkich pozostałych modułów. 

Topics:

  • Anatomy of periodontal and peri-implant tissues
  • Etiopathogenesis of periodontitis and peri-implantitis, prognostic and risk factors
  • Clinical periodontal diagnosis
  • Radiological periodontal diagnosis
  • Modern classification of periodontal diseases
  • Non-surgical treatment of periodontitis: justification, methods, factors limiting the effectiveness of non-surgical treatment, site-specific treatment planning
  • Local and systemic pharmacotherapy
  • Protokoły leczenia wędzidełek i nadziąślaków
  • Wprowadzenie do mikrochirurgii: narzędzia, cięcia, preparacja i mobilizacja płatów, techniki szycia

Hands-on Training:

  • Microsurgical suturing