MODULE 5

Surgical tooth crown lengthening and periodontal resection surgery

Summary

W dobie stomatologii małoinwazyjnej jest również miejsce dla periodontologicznych zabiegów resekcyjnych. Dotyczy to ubytków tkanek twardych przyzębia w obszarach poza strefą estetyczną i w obrębie furkacji zębów wielokorzeniowych, jeśli nie jest możliwa regeneracja  utraconych tkanek. Ponadto stomatologia zachowawcza, stomatologia estetyczna i protetyka również nie byłyby możliwe bez chirurgii resekcyjnej w sytuacjach, gdy marginesy odbudowy znajdują się w okolicy poddziąsłowej. Procedura chirurgicznego wydłużenia koron klinicznych zębów, stanowi często element kompleksowego przywracania estetyki uśmiechu i może w prosty sposób przynieść spektakularne efekty estetyczne dla pacjenta. Podczas tego modułu omawiamy współczesne podejście do periodontologicznej chirurgii resekcyjnej z nastawieniem na zabiegi chirurgicznego wydłużania koron zębów w różnych scenariuszach klinicznych. Omawiamy także zasady preparacji zębów filarowych oraz protokoły wykonania uzupełnień protetycznych, których celem jest stymulowanie wzrostu brodawek międzyzębowych i kształtowanie tkanek miękkich.

Topics:

  • Supracrestal attached tissues: new concepts
  • Apically repositioned flap and resective osseous surgery in the treatment of periodontitis
  • Treatment of bony defects in the furcation of multi-rooted teeth z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych
  • Smile planning in cooperation with a prosthodontist
  • Chirurgiczne wydłużanie koron klinicznych zębów ze wskazań protetycznych: przekroczenie szerokości biologicznej, gingiwektomia, osteoplastyka, osteotomia
  • Prosthetic restoration planning after crown lengthening surgery

Hands-on Training:

  • Surgical crown lengthening planning
  • Chirurgiczne wydłużanie koron klinicznych w odcinku estetycznym (gingiwektomia, osteoplastyka, osteotomia)
  • Dowierzchołkowe przesunięcie płata i chirurgia kostna w leczeniu zapalenia przyzębia
  • Mikrochirurgiczne postępowanie resekcyjne w leczeniu poziomego ubytku kości w przyzębiu w odcinku bocznym