Kurs Projekt Tkanki miękkie – edycja II

34,000.00

Niechirurgiczne leczenie zapalenia przyzębia

Skuteczne leczenie pacjentów z zapaleniem przyzębia wymaga umiejętnego przeprowadzanie wszystkich etapów leczenia periodontologicznego:

 • od prawidłowej diagnostyki, poprzez leczenie niechirurgiczne i chirurgiczne,
 • aż do doprowadzenia.

Zasady uczestnictwa

 • Uczestnikiem kursu może być wyłącznie lekarz dentysta.
 • Warunkiem uczestniczenia w Kursie jest:
 • zgłoszenie swojego uczestnictwa w Kursie poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail Organizatora, oraz
 • opłacenie pełnej ceny Kursu (34.000,00 trzydzieści cztery tysiące) złotych, zgodnie z instrukcją: I transza zaliczkowa w wysokości 17.000,00 (siedemnaście tysięcy) złotych wpłacona podczas zgłoszenia uczestnictwa w Kursie, II transza w wysokości 17.000,00 (siedemnaście tysięcy) wpłacona co najmniej trzydzieści dni przed rozpoczęciem Kursu, na rachunek bankowy wskazany przez Organizatora 05 1140 2004 0000 3102 8239 7585 (mBank), oraz
 • e-mailowe potwierdzenie przez Organizatora uczestnictwa w Kursie wysłane na adres skrzynki elektronicznej, z którego dokonano zgłoszenia.
 • Przekazanie przez Organizatora potwierdzenia uczestnictwa w Kursie stanowi zawarcie umowy o udział w Kursie pomiędzy osobą, która zakwalifikowała się do udziału w Kursie („Uczestnik”) a Organizatorem.
 • Organizator wystawi fakturę (nie VAT) za uczestnictwo w Kursie w ciągu 7 dni roboczych od daty potwierdzenia uczestnictwa w Kursie i wyśle ją drogą elektroniczną na adres e-mailowy, z którego dokonano zgłoszenia.
 • Koszt przyjazdu i pobytu w miejscu przeprowadzenia Kursu Uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Organizator zapewni stosowne do programu Kursu materiały i preparaty, a także odzież ochronną oraz posiłki podczas przerw kawowych.
 • Kurs ukończy Uczestnik, który wziął udział we wszystkich modułach Kursu. Organizator może przewidzieć sprawdzian wiedzy nabytej podczas Kursu, którego zaliczenie będzie warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu Kursu.
 • Ukończenie Kursu przez Uczestnika zostanie potwierdzone zaświadczeniem wystawionym przez Organizatora. Na zaświadczeniu będą znajdować się m.in. następujące informacje: imię i nazwisko Uczestnika, tytuł Kursu, liczba godzin Kursu, nazwa Organizatora.
 • Organizator zapewnia, że wszystkie preparaty używane podczas Kursu pochodzą z legalnego źródła, a ich sprowadzenie, użycie oraz utylizacja jest zgodna z przepisami prawa. Podczas korzystania z preparatów Uczestnicy są zobowiązani do zachowania należytej ostrożności oraz do stosowania się do zaleceń Organizatora.

Zobacz więcej