Moduł VII

Leczenie implantologiczne w odcinku estetycznym i zaawansowane techniki rekonstrukcyjne

 Podsumowanie omawianych zagadnień

Pozycjonowanie implantów stomatologicznych w strefie estetycznej to jedno z największych wyzwań w praktyce klinicznej. Lekarz musi rozważyć szeroki zakres różnych koncepcji i technik chirurgicznych. Decyzja o implantacji natychmiastowej przy zachowaniu jak największej objętości tkanek okołowszczepowych, czy implantacja w procedurze odroczonej z rekonstrukcją brakujących tkanek twardych i miękkich, wymaga dużej świadomości zabiegowej. W tym świetle konieczna jest również znajomość dostępnych biomateriałów służących do utrzymania stabilizacji tkanek wokół implantów. W Module VII obok zasad pozycjonowania wszczepów w odcinku estetycznym, określimy również wskazania do implantacji opóźnionej i możliwości wielowymiarowej rekonstrukcji tkanek miękkich w obrębie bezzębnego wyrostka z wykorzystaniem przeszczepów podnabłonkowej tkanki łącznej (SCTG). Przedstawimy wymagania dla przewidywalnej regeneracji kości oraz realne oczekiwania w stosunku do dostępnych procedur chirurgicznych w określonych wskazaniach klinicznych. W obliczu rosnącej świadomości, że jakościowe efekty estetyczne są kluczem do osiągnięcia sukcesu klinicznego, omówimy także zasady leczenia defektów tkanek miękkich przy implantach. Szkolenie praktyczne pomoże przećwiczyć niezbędne kroki związane z procedurą wszczepienia implantu z jednoczesną rekonstrukcją tkanek twardych i miękkich zgodnie z aktualnymi rekomendacjami.

Tematy

  • Implantacja natychmiastowa w odcinku estetycznym: wskazania, algorytm postępowania 
  • Zasady leczenia implantoprotetycznego pacjenta z chorobą przyzębia
  • Trójwymiarowa rekonstrukcja tkanek miękkich w obrębie bezzębnego wyrostka: technika platformy tkanki łącznej (CTP)
  • Dehiscencje tkanek miękkich przy implantach: etiologia, diagnostyka, protokół leczenia i czynniki ograniczające efektywność leczenia chirurgicznego
  • Biologiczna regeneracja kości, podstawy teoretyczne, techniki i materiały 
  • Wykorzystanie krótkich implantów

Zajęcia praktyczne

  • Planowanie leczenia implantologicznego z wykorzystaniem implantów kołnierzowych (tissue-level)
  • Pozycjonowanie implantów kołnierzowych na modelu, wybór śruby gojącej
  • Pozycjonowanie implantów kołnierzowych z augmentacją tkanek miękkich przeszczepem podnabłonkowej tkanki łącznej (SCTG)
  • Trójwymiarowa rekonstrukcja tkanek miękkich w obszarze bezzębnego wyrostka (CTP)