MODULE 7

Implant treatment in the esthetic zone and advanced reconstructive procedures

 Summary

Pozycjonowanie implantów stomatologicznych w strefie estetycznej to jedno z największych wyzwań w praktyce klinicznej. Lekarz musi rozważyć szeroki zakres różnych koncepcji i technik chirurgicznych. Decyzja o implantacji natychmiastowej przy zachowaniu jak największej objętości tkanek okołowszczepowych, czy implantacja w procedurze odroczonej z rekonstrukcją brakujących tkanek twardych i miękkich, wymaga dużej świadomości zabiegowej. W tym świetle konieczna jest również znajomość dostępnych biomateriałów służących do utrzymania stabilizacji tkanek wokół implantów. W Module VII obok zasad pozycjonowania wszczepów w odcinku estetycznym z wykorzystaniem przeszczepów podnabłonkowej tkanki łącznej (SCTG), zdefiniujemy również wskazania do implantacji opóźnionej i wielowymiarowej rekonstrukcji tkanek miękkich w obszarach bezzębnego wyrostka, w tym pseudobrodawek dziąsłowych. Przedstawimy wymagania dla przewidywalnej regeneracji kości oraz realne oczekiwania w stosunku do dostępnych procedur chirurgicznych w określonych wskazaniach. Omówione zostaną również zasady pracy z krótkimi implantami, co może stanowić alternatywę dla rozległych zabiegów odtwórczych w przypadku niektórych Pacjentów. Szkolenie praktyczne pomoże przećwiczyć niezbędne kroki związane z procedurą wszczepienia implantu z jednoczesną rekonstrukcją tkanek twardych i miękkich w różnych scenariuszach klinicznych i zgodnie z aktualnymi rekomendacjami.

Topics:

 • Implantacja natychmiastowa: podstawy biologiczne
 • Implantacja natychmiastowa w odcinku estetycznym w przypadku zachowanych tkanek twardych i miękkich
 • Implantacja natychmiastowa w odcinku estetycznym w przypadku współwystępujących deficytów tkanek twardych i miękkich
 • Leczenie implantologiczne w odcinku estetycznym u pacjenta z chorobą przyzębia
 • Trójwymiarowa rekonstrukcja tkanek miękkich w obrębie bezzębnego wyrostka: technika platformy tkanki łącznej (CTP)
 • Recesje tkanek miękkich przy implantach: etiologia, diagnostyka, protokół leczenia i czynniki ograniczające efektywność leczenia chirurgicznego
 • Applications of short implants
 • Regeneracja kości: podstawy biologiczne, techniki chirurgiczne i biomateriały
 • Regeneracja kości w obrębie koperty kostnej i poza kopertą
 • Zarządzanie tkankami miękkimi w zabiegach regeneracji kości

Hands-on Training:

 • Planowanie leczenia implantologicznego przy użyciu implantów hybrydowych (tissue-level)
 • Pozycjonowanie implantów hybrydowych na modelach, wybór śruby zamykającej, wybór śruby gojącej
 • Pozycjonowanie implantu hybrydowego z augmentacją tkanek miękkich przeszczepem podnabłonkowej tkanki łącznej (SCTG)
 • Trójwymiarowa rekonstrukcja tkanek miękkich w obszarze bezzębnego wyrostka techniką platformy tkanki łącznej (CTP)