Autor: admin

Przypadek kliniczny nr 5 – Implantacja natychmiastowa w strefie estetycznej

Przypadek kliniczny nr 5 – Implantacja natychmiastowa w strefie estetycznej

W przypadku konieczności usunięcia zęba w odcinku estetycznym postępowaniem z wyboru jest implantacja natychmiastowa, która pozwala na zachowanie objętości tkanek miękkich. W przedstawionym przypadku ząb 11 został zakwalifikowany do usunięcia z powodu pęknięcia korzenia. Wypreparowano płat trójkątny typu split-full-split i korzeń zęba usunięto w całości. Następnie przy pomocy szablonu chirurgicznego spozycjonowano implant we wcześniej ustalonym…

Przypadek kliniczny nr 4 – Pokrycie mnogich recesji dziąseł przy dolnych zębach siecznych

Przypadek kliniczny nr 4 – Pokrycie mnogich recesji dziąseł przy dolnych zębach siecznych

Pokrycie mnogich recesji dziąseł przy dolnych zębach siecznych techniką zwertykalizowanego płata przesuniętego dokoronowo z przeszczepem pod nabłonkowej tkanki łącznej. Recesje przy dolnych zębach siecznych często współwystępują z cienkim fenotypem dziąsła,bardzo wąską strefą tkanek skeratynizowanych i płytkim przedsionkiem. W związku z powyższym podejście chirurgiczne powinno uwzględniać korektę wszystkich wymienionych nieprawidłowości. Techniką chirurgiczną dedykowaną temu obszarowi jest…

Przypadek kliniczny nr 3 – Chirurgiczne wydłużenie koron klinicznych z powodu zaburzonego biernego wyrzynania zębów

Przypadek kliniczny nr 3 – Chirurgiczne wydłużenie koron klinicznych z powodu zaburzonego biernego wyrzynania zębów

Zaburzone bierne wyrzynanie zębów jest związane z problemami natury estetycznej z powodu nieprawidłowych proporcji zębów. Do zabiegu wydłużenia koron klinicznych można przystąpić dopiero wtedy, gdy określona zostanie ostateczna pozycja brzegów siecznych. W przedstawionym przypadku w pierwszym etapie przeprowadzono leczenie ortodontyczne, którego celem było uszeregowanie zębów. Zabieg chirurgiczny przeprowadzono z wykorzystaniem zestawu narzędzi zaprojektowanych przez Chu…

Przypadek kliniczny nr 2 – Pokrycie mnogich recesji dziąseł w szczęce zmodyfikowaną techniką tunelową z przeszczepami podnabłonkowej tkanki łącznej.

Przypadek kliniczny nr 2 – Pokrycie mnogich recesji dziąseł w szczęce zmodyfikowaną techniką tunelową z przeszczepami podnabłonkowej tkanki łącznej.

Planując podejście chirurgiczne w przypadku leczenia mnogich recesji dziąseł należy ocenić typ i rozmiar recesji, rodzaj fenotypu, obecność strefy skeratynizowanej, stan brodawek dziąsłowych oraz pozycje zębów. W przypadku recesji o podobnych wymiarach, zwłaszcza w przypadku niskich i wąskich brodawek dziąsłowych preferowaną metodą jest zmodyfikowana technika tunelowa. W tej technice płat preparowany jest jako split-full-split (płat…

Przypadek kliniczny nr 1 – Regeneracja ubytku śródkostnego przy pomocy minimalnie inwazyjnej techniki chirurgicznej (MIST)

Przypadek kliniczny nr 1 – Regeneracja ubytku śródkostnego przy pomocy minimalnie inwazyjnej techniki chirurgicznej (MIST)

Ubytki pionowe kości stanowią wskazanie do przeprowadzenia zabiegu regeneracyjnego, którego celem jest odtworzenie wszystkich elementów strukturalnych przyzębia. Warunkiem powodzenia jest odpowiednie przygotowanie pacjenta do zabiegu oraz wybranie optymalnej strategii regeneracyjnej. W przypadku ubytków kości, których oczyszczenie nie jest możliwe od strony policzkowej, wskazane jest wypreparowanie brodawek dziąsłowych. W przedstawionym przypadku przeprowadzono zabieg zgodnie z koncepcją…