gwarancją satysfakcji z wykonywanej pracy

Invest in your career

With increasing technological progress and the development of digital techniques, our knowledge is expanding at an extremely fast pace. This requires constant development and the ability to respond to changes. Projekt Tkanki Miękkie to połączenie sił i różnych punktów widzenia, co pozwala na uwzględnienie wielu aspektów współczesnej periodontologii i implantologii stomatologicznej.

This synergy effect guarantees optimal use of your time. During the training, we will show cases from our work, share our experience and provide many practical tips, thanks to which you will improve your skills, gain self-confidence and be perioplasty. From this project you will gain real knowledge that you will use in your own practice.

tkanki miękkie 2024

01 – ABOUT US

OUR MISSION

Our mission is to develop competences using science as inspiration. Clinical practice is an excellent opportunity for us to observe and draw conclusions that allow us to shape our individual work profile. We represent an approach to treatment that is based on reliable, modern and clinically relevant knowledge and therapeutic plans tailored to the needs of patients.

The aim of the Soft Tissue Project jest również uporządkowanie zagadnień z dziedziny periodontologii i implantologii stomatologicznej, których z czasem pojawia się coraz więcej. Podczas spotkań chcemy podzielić się wiedzą i doświadczeniem oraz umożliwić Wam doskonalenie umiejętności manualnych w zakresie chirurgii plastycznej jamy ustnej.

All dentists, regardless of experience, will find inspiration and cutting-edge knowledge in the Soft Tissue Project. Our courses are also a platform for the exchange of ideas, and building of beneficial future connections and relationships.

We invite you!

02 – HOW WE WORK

TEACHING AND COURSES

With the growing number of innovative products and biomaterials available on the market, selection for optimal and predictable treatment outcomes becomes one of the main issues in clinical practice. Making the optimal choices for each individual patient is a daily challenge.

Znajomość dokładnych protokołów leczenia jest gwarancją przewidywalnej pracy klinicznej. Dobre planowanie to podstawa sukcesu leczniczego i korzyść zarówno dla pacjenta jak i dla lekarza. Cykl szkoleniowy Projekt Tkanki Miękkie pokaże Ci, jak skutecznie i w zbalansowany sposób trenować i doskonalić swoje umiejętności manualne krok po kroku.

Nasze podejście ułatwia systematyczną naukę dzięki następującym narzędziom edukacyjnym: skrypty i atlasy przedstawiające omawiane techniki chirurgiczne, interaktywny transfer wiedzy w małych grupach, relacje filmowe z zabiegów, szkolenia praktyczne na modelach treningowych, oraz wymiana doświadczeń z innymi lekarzami.

Educational cycle

Our training sessions for dentists consist of eight modules on periodontology and oral implantology, with content organized hierarchically.

The modules are suitable for doctors wanting to improve their understanding of all aspects of procedures involving soft tissues around teeth and implants, regardless of clinical experience or level of specialisation.

Our courses present modern dental trends and products, and help in the application of new information in everyday practice with patients.

MODULE 1
2 days
Non-surgical treatment of periodontitis and basics of microsurgery

Effective treatment of periodontitis requires a skillful application of all treatment stages: from correct diagnostics, through non-surgical and surgical treatment, ending with the maintenance phase. Planning a non-surgical periodontal therapy should account for the characteristics, regenerative potential and esthetic aspects of intrabony defects around each individual tooth.

MODULE 2
3 days
Periodontal plastic surgery in the treatment of single gingival recessions

Treatment of soft tissue defects in the esthetic zone constitutes a significant challenge.
In order to obtain pleasant results, in addition to full recession coverage, the restored tissue must be of an optimal color, and with a perfect surface.

MODULE 3
2 days
Periodontal plastic surgery in the treatment of multiple gingival recessions

Making decisions regarding the treatment of multiple gum recessions should be preceded by a thorough case analysis, especially since not only complete coverage of the recession, but also qualitative aesthetic results are the key to achieving optimal treatment results.

MODULE 4
3 days
Periodontal regenerative procedures

Periodontal regenerative procedures allow for a full reconstruction of soft and hard tissues lost to periodontitis, thus improving the likelihood of retaining teeth. Correct planning of the treatment shortens its duration, and leads to more predictable outcomes.

MODULE 5
3 days
Surgical tooth crown lengthening and periodontal resection surgery

In the age of minimally-invasive dentistry there is a place for periodontal resection procedures. These pertain to defects of hard tissues outside the esthetic zone, or in the furcation areas of multi-rooted teeth, where regeneration of lost tissues is not possible.

MODULE 6
3 days
Implantological treatment in the functional area and peri-implantitis

Modern concepts of dental treatment are impossible to imagine without the use of implants. Regrettably, a significant percentage of patients is at risk of biological complications in the form of peri-implant mucositis and peri-implantitis.

MODULE 7
3 days
Implant treatment in the esthetic zone and advanced reconstructive procedures

Positioning of implants in the esthetic zone is a significant practical challenge. Doctors must consider a wide range of various concepts and surgical techniques.

MODULE 8
3 days
Comprehensive treatment, corticotomy

Planning a comprehensive patient treatment, which may include implant, prosthetic and orthodontic approaches, is undoubtedly one of the
greatest challenges in modern dentistry,

AS PART OF THE PROJECT, YOU WILL PERFORM THE FOLLOWING PROCEDURES INDEPENDENTLY:
 • preparation of a subepithelial connective tissue graft (SCTG) – six times
 • preparation of a free gingival graft (FGG) – three times
 • single flap approach (SFA) in the regeneration of contained periodontal intrabony defect
 • connective tissue wall (CTW) technique in the regeneration of advanced periodontal intrabony defect in the esthetic zone
 • dowierzchołkowe przesunięcie płata z chirurgią kostną w leczeniu zapalenia przyzębia
 • surgical crown lengthening due to esthetic reasons
 • reconstruction of keratinized tissues around teeth + FGG
 • treatment of a single recession using coronally advanced flap (CAF) technique + SCTG
 • treatment of multiple recessions using coronally advanced flap (CAF) technique + collagen matrix
 • treatment of multiple recessions using tunnel technique + SCTG
 • positioning of a bone level implant with phenotype augmentation + SCTG 
 • positioning of a bone level implant with keratinized tissue augmentation + FGG
 • spozycjonowanie czterech różnych implantów na modelach z użyciem szablonów chirurgicznych 
 • positioning of a tissue-level implant with phenotype augmentation +SCTG 
 • trójwymiarową rekonstrukcję tkanek miękkich w obszarze bezzębnego wyrostka techniką platformy tkanki łącznej (CTP) + SCTG
 • guided bone regeneration (GBR) of a horizontal bone defect with a collagen membrane
 • corticotomy

SCHEDULE

 EDITION IIIEDITION IV (brak wolnych miejsc)EDYCJA V
Module I ( 2 days )brak miejsc27-28.10.202422-23.02.2025
Module II (3 days)brak miejsc24-26.11.202423-25.03.2025
Module III (2 days)brak miejsc15-16.12.202427-28.04.2025
Module IV (3 days)brak miejsc11-13.01.202525-27.05.2025
Moduł V (3 dni)brak miejsc8-10.02.202514-16.06.2025
Module VI (3 days)brak miejsc8-10.03.202520-22.09.2025
Module VII (3 days)brak miejsc5-7.04.202518-20.10.2025
Module VIII (3 days)brak miejsc11-13.05.202515-17.11.2025

INDIVIDUAL TRAINING

These are 1×1 training courses, during which we can discuss the selected topic in detail, both theoretically and practically. The training plan is prepared based on the set of issues you have previously sent and is adapted to the students' advancement level. It can be any issue in the field of periodontology and implantology that we discuss during the course Soft Tissue Project, ale mogą być to również dodatkowe tematy.

Wybierając opcję szkolenia indywidualnego można ustalić:

        – Zakres tematyczny: szkolenie dotyczy ściśle określonego zagadnienia. Lekarz określa swoje oczekiwania i współuczestnicy  w tworzeniu programu szkolenia. Materiał zostaje dostosowany do konkretnych potrzeb i oczekiwań Uczestnika.

        – Czas i miejsce: czas i miejsce przeprowadzenia szkolenia zostają ustalone indywidualnie. Zajęcia mogą mieć miejsce zarówno online, jak i bezpośrednio w gabinecie stomatologicznym.

        – Forma szkolenia: szkolenie może mieć formę teoretyczną lub praktyczną. Opcja z udziałem pacjentów umożliwia własnoręczne wykonywanie wcześniej omówionych procedur zabiegowych.

Szkolenia indywidualne pozwalają na lepsze dopasowanie zarówno pod względem tematycznym, jak i organizacyjnym, a tym samym gwarantują osiągnięcie jeszcze lepszych efektów. Praktyczne umiejętności mogą być wykorzystane niemal natychmiast.

W przypadku zainteresowania szkoleniami indywidualnymi, prosimy o kontakt drogą elektroniczną.

03 – It's important to us

OUR APPROACH IS BASED
ON THREE PILLARS

1

UNDERSTANDING
OF THE ISSUES

Through a practice-oriented approach, we provide course participants with theoretical foundations that enable them to thoroughly understand all the issues discussed.

2

MAKING DECISIONS

Our goal is for Project Participants to make informed therapeutic decisions based on the acquired knowledge and clearly defined criteria.

3

STOSOWANIE UMIEJĘTNOŚCI MANUALNYCH
AND MANUAL SKILLS

We strive to ensure that each course participant can freely perform specific procedures in their daily work.

DDS, PhD, Professor (Associate) at Medical University of Warsaw, MSc

Graduated in Medicine and Dentistry at the Medical University of Warsaw and in Health Care Facility Management at the Warsaw School of Economics. He received his doctorate in dentistry in 2015 and his specialist degree in periodontology in 2016.

Since 2016, he has been working at the Department of Mucosal and Periodontal Diseases of the Medical University of Warsaw as an assistant professor. In 2020, he obtained the title of specialist in the field of dental surgery, and in 2021, the title of habilitated doctor in the field of medical sciences and health sciences, in the discipline of medical sciences. In 2022, he obtained a Master of Science (MSc) from the University of Bologna.

Head of specialty training in periodontology, supervisor of doctoral dissertations, lecturer and speaker. Author and co-author of over 90 publications in national and international journals. Member of the European Federation of Periodontology (EFP), the Polish Society of Periodontology (PTP), the European Association of Dental Implantology (EDI) and the National Association of Dental Implantology (OSIS). Total IF score 62 and MEiN score 2608.

Clinical and research interests in the field of periodontology, dental surgery and implantology relate primarily to wound healing, microbiological diagnostics and biochemical periodontitis, hard and soft tissue regeneration, minimally invasive surgical techniques and the evaluation of new biomaterials. During his professional career, he had the opportunity to learn from the best : Prof. Pierpaolo Cortellini, Prof. Serge Dibart, Dr Eli Friedwald, Prof. Marcus Hurzeller, Prof. Joseph Kan, Prof. Thomas Linkevicius, Prof. Mariano Sanz, Prof. Anton Sculean, Dr Luca De Stavola, Prof. Andreas Stavropoulos, Dr Martina Stefanini, Prof. Leonardo Trombelli, Prof. Istvan Urban, Prof. Alfredo Valencia, Prof. Giovanni Zucchelli, Dr. Otto Zuhr. Founder of an educational group for dentists on Facebook Dental Network - Soft Tissues First. Dental Network – Soft Tissues First.
I invite you to my educational group:

Agnieszka Peret

DDS

Graduated from the Dental Medicine program at the Medical University of Warsaw (WUM) in 2006, and became a Specialist in periodontology in 2013. Worked as an Assistant Doctor in the Oral Mucosal and Periodontal Disease Department of Mazowieckie Centrum Stomatologii, and as a Specialization Supervisor in the field of periodontology.

Agnieszka is engaged in clinical work, teaching and learning. As a Specialist Periodontist, she is part of numerous specialist teams working in various Warsaw clinics. As a Medical Director and Co-ordinator, Agnieszka is responsible for carrying out interdisciplinary dental plans. Finally, she has been an educator for a number of years, providing periodontological knowledge to doctors and dental hygienists by co-authoring workshops, lectures and seminars, in co-operation with, among others, Polska Akademia Profilaktyki Stomatologicznej (Polish Academy for Dental Prophylaxis).

Founder of the educational blog for dentists and hygienists "Periofans of pink esthetics". Her special area of ​​interest are orthodontic-periodontological and prosthetic-periodontological issues and problems, i.e. treatment plans involving several areas of dentistry. The second topic is "red aesthetics" and treatments that improve the appearance of the smile in the soft tissues surrounding teeth and implants. I invite you to my educational group: Periofans of Pink Esthetics 

05 – USEFUL INFORMATION

things you need to know

01

Please respect our intellectual property.


02

for ease of preparation.


03

for a shared discussion of specific issues of interest.


04

will allow you to gain the most from our hand-ons and practical trainings; all other instruments and materials will be provided by the instructors.


05

 and silence your phone during training.


06

Participation is guaranteed only after a full payment has been made.


“The thing more important than knowledge is imagination.”

Albert Einstein

06 - They trust us

CUSTOMER FEEDBACK

Participants of our courses are happy to share their opinions – see what they say about the training.

07- We are happy to see you

Graduates

 • Piotr Bar, dentist, specialist in oral surgery
 • Adam Buła, dentist
 • Joanna Chodkowska, dentist, specialist in oral surgery
 • Natasza Czajkowska, dentist, specialist in oral surgery
 • lek. dent. Patrycja Filipiak
 • Lidia Gefrerer, PhD, dentist, specialist in oral surgery
 • Jolanta Gilewicz, dentist, specialist in maxillofacial surgery
 • Magdalena Gołębiewska, dentist
 • Ewa Hołda, dentist
 • Adam Kaczor, dentist
 • Katarzyna Kołodziejczak, dentist, specialist in periodontology
 • Julita Koper, dentist, specialist in periodontology
 • Agata Korc, dentist
 • Michał Kowalski, dentist
 • Maciej Kubiński, dentist, endodontist, oral surgeon
 • med. Monika Machoy, specialist in orthodontics
 • Artur Mallotki, dentist
 • Nela Molga-Chlipała, dentist
 • Agat Orzechowska, PhD, dentist, periodontist
 • Anna Papierska, dentist
 • Joanna Siniarska, dentist, periodontal trainee
 • Zofia Szepietowska, dentist, periodontist
 • Marcin Środa, dentist
 • Karol Święch, dentist, specialist in oral surgery
 • Bartłomiej Woryński, dentist
 • Beata Wyrębek, PhD, dentist, periodontal trainee
 • Małgorzata Wyszyńska-Pomian, dentist, specialist in periodontology

PTM Study Club

To stay in touch

We organize regular meetings that take place four times a year. We want to create a platform based on which our graduates will be able to exchange knowledge, share experience and, above all, build valuable relationships. Our goal is to enable our highly qualified colleagues to stay up to date with the latest trends and pioneering achievements in the field of dentistry.

08 - Interesting articles

Knowledge base

09 - We work with them

Our partners