gwarancją satysfakcji z wykonywanej pracy

Invest in your career

Wraz z rosnącym postępem technologicznym i rozwojem technik cyfrowych nasza wiedza poszerza się w niezwykle szybkim tempie. Wymaga to nieustannego rozwoju i umiejętności reagowania na zmiany. Projekt Tkanki Miękkie to połączenie sił i różnych punktów widzenia, co pozwala na uwzględnienie wielu aspektów współczesnej periodontologii i implantologii stomatologicznej.

Ten efekt synergii gwarantuje optymalne wykorzystanie Twojego czasu. W trakcie szkolenia  pokażemy przypadki z naszej pracy, podzielimy się doświadczeniem i przekażemy wiele praktycznych wskazówek, dzięki czemu ulepszysz swój warsztat, nabierzesz pewności siebie i będziesz perioplastyczny. Z tego projektu wyniesiesz realną wiedzę, którą wykorzystasz we własnej praktyce.

Projekt Tkanki Miękkie

01 – ABOUT US

OUR MISSION

Naszą misją jest rozwijanie kompetencji z wykorzystaniem nauki jako inspiracji. Praktyka kliniczna jest dla nas doskonałą okazją do obserwacji i wyciągania wniosków, które pozwalają nam kształtować indywidualny profil pracy. Reprezentujemy podejście do leczenia, które opiera się na rzetelnej, nowoczesnej i istotnej klinicznie wiedzy oraz planach terapeutycznych skrojonych pod potrzeby pacjentów.

The aim of the Soft Tissue Project jest również uporządkowanie zagadnień z dziedziny periodontologii i implantologii stomatologicznej, których z czasem pojawia się coraz więcej. Podczas spotkań chcemy podzielić się wiedzą i doświadczeniem oraz umożliwić Wam doskonalenie umiejętności manualnych w zakresie chirurgii plastycznej jamy ustnej.

All dentists, regardless of experience, will find inspiration and cutting-edge knowledge in the Soft Tissue Project. Our courses are also a platform for the exchange of ideas, and building of beneficial future connections and relationships.

We invite you!

02 – HOW WE WORK

TEACHING AND COURSES

With the growing number of innovative products and biomaterials available on the market, selection for optimal and predictable treatment outcomes becomes one of the main issues in clinical practice. Making the optimal choices for each individual patient is a daily challenge.

Znajomość dokładnych protokołów leczenia jest gwarancją przewidywalnej pracy klinicznej. Dobre planowanie to podstawa sukcesu leczniczego i korzyść zarówno dla pacjenta jak i dla lekarza. Cykl szkoleniowy Projekt Tkanki Miękkie pokaże Ci, jak skutecznie i w zbalansowany sposób trenować i doskonalić swoje umiejętności manualne krok po kroku.
Nasze podejście ułatwia systematyczną naukę dzięki następującym narzędziom edukacyjnym: skrypty i atlasy przedstawiające omawiane techniki chirurgiczne, interaktywny transfer wiedzy w małych grupach, relacje filmowe z zabiegów, szkolenia praktyczne na modelach treningowych, oraz wymiana doświadczeń z innymi lekarzami.

ONLINE TRAINING COURSES

Our training sessions for dentists consist of eight modules on periodontology and oral implantology, with content organized hierarchically.

The modules are suitable for doctors wanting to improve their understanding of all aspects of procedures involving soft tissues around teeth and implants, regardless of clinical experience or level of specialisation.

Our courses present modern dental trends and products, and help in the application of new information in everyday practice with patients.

MODULE 1
2 days
Niechirurgiczne leczenie zapaleń przyzębia i podstawy mikrochirurgii

Effective treatment of periodontitis requires a skillful application of all treatment stages: from correct diagnostics, through non-surgical and surgical treatment, ending with the maintenance phase. Planning a non-surgical periodontal therapy should account for the characteristics, regenerative potential and esthetic aspects of intrabony defects around each individual tooth.

MODULE 2
3 days
Periodontal plastic surgery in the treatment of single gingival recessions

Treatment of soft tissue defects in the esthetic zone constitutes a significant challenge.
In order to obtain pleasant results, in addition to full recession coverage, the restored tissue must be of an optimal color, and with a perfect surface.

MODULE 3
2 days
Periodontal plastic surgery in the treatment of multiple gingival recessions

Deciding on treatment strategies for multiple gingival recessions is often challenging, as full recession coverage, and high-quality esthetics (color and gingival surface) are both crucial in providing optimal outcomes.

MODULE 4
3 days
Periodontal regenerative procedures

Periodontal regenerative procedures allow for a full reconstruction of soft and hard tissues lost to periodontitis, thus improving the likelihood of retaining teeth. Correct planning of the treatment shortens its duration, and leads to more predictable outcomes.

MODULE 5
2 days
Surgical crown lengthening

In the age of minimally-invasive dentistry there is a place for periodontal resection procedures. These pertain to defects of hard tissues outside the esthetic zone, or in the furcation areas of multi-rooted teeth, where regeneration of lost tissues is not possible.

MODULE 6
3 days
Leczenie implantologiczne w odcinku funkcjonalnym i peri-implantitis

Modern concepts of dental treatment are impossible to imagine without the use of implants. Regrettably, a significant percentage of patients is at risk of biological complications in the form of peri-implant mucositis and peri-implantitis.

MODULE 7
3 days
Implant treatment in the esthetic zone and advanced reconstructive procedures

Positioning of implants in the esthetic zone is a significant practical challenge. Doctors must consider a wide range of various concepts and surgical techniques.

MODULE 8
3 days
Multidisciplinary treatment

Planning a comprehensive patient treatment, which may include implant, prosthetic and orthodontic approaches, is undoubtedly one of the
greatest challenges in modern dentistry,

W RAMACH PROJEKTU SAMODZIELNIE WYKONASZ NASTĘPUJĄCE PROCEDURY:
 • preparation of a subepithelial connective tissue graft (SCTG) – six times
 • preparation of a free gingival graft (FGG) – three times
 • single flap approach (SFA) in the regeneration of contained periodontal intrabony defect
 • connective tissue wall (CTW) technique in the regeneration of advanced periodontal intrabony defect in the esthetic zone
 • guided tissue regeneration (GTR) with a collagen membrane in the regeneration of advanced periodontal intrabony defect
 • surgical crown lengthening due to esthetic reasons
 • reconstruction of keratinized tissues around teeth + FGG
 • treatment of a single recession using coronally advanced flap (CAF) technique + SCTG
 • treatment of multiple recessions using coronally advanced flap (CAF) technique + collagen matrix
 • treatment of multiple recessions using tunnel technique + SCTG
 • positioning of a bone level implant with phenotype augmentation + SCTG 
 • positioning of a bone level implant with keratinized tissue augmentation + FGG
 • spozycjonowanie czterech różnych implantów na modelach z użyciem szablonów chirurgicznych 
 • positioning of a tissue-level implant with phenotype augmentation +SCTG 
 • trójwymiarową rekonstrukcję tkanek miękkich w obszarze bezzębnego wyrostka techniką platformy tkanki łącznej (CTP) + SCTG
 • guided bone regeneration (GBR) of a horizontal bone defect with a collagen membrane
 • corticotomy

SCHEDULE

 EDITION IEDITION IIEDITION IIIEDITION IV
Module I ( 2 days )12-13.09.2022 6-7.03.202311-12.02.2024February 2025
Module II (3 days)16-18.10.2022 16-18.04.20239-11.03.2024March 2025
Module III (2 days)14-15.11.202215-16.05.202314-15.04.2024April 2025
Module IV (3 days)11-13.12.2022 18-20.06.202319-21.05.2024May 2025
Module V (2 days)16-17.01.202311-12.09.20239-10.06.2024June 2025
Module VI (3 days)5-7.02.2023 15-17.10.202314-16.09.2024September 2025
Module VII (3 days)12-14.03.2023 19-21.11.202312-14.10.2024October 2025
Module VIII (3 days)3-4.04.2023 10-12.12.202316-18.11.2024November 2025

03 – It's important to us

OUR APPROACH IS BASED
ON THREE PILLARS

1

ZROZUMIENIE
OF THE ISSUES

Poprzez podejście ukierunkowane na praktykę przekazujemy Uczestnikom kursu podstawy teoretyczne umożliwiające dokładne zrozumienie wszystkich omawianych zagadnień.

2

MAKING DECISIONS

Naszym celem jest, aby w oparciu o zdobytą wiedzę i jasno zdefiniowane kryteria, Uczestnicy Projektu podejmowali świadome decyzje terapeutyczne.

3

STOSOWANIE UMIEJĘTNOŚCI MANUALNYCH
AND MANUAL SKILLS

Dążymy do tego, aby każdy z Uczestników kursu mógł swobodnie wykonywać konkretne zabiegi w codziennej pracy.

DDS, PhD, Professor (Associate) at Medical University of Warsaw, MSc

Graduated in Medicine and Dentistry at the Medical University of Warsaw and in Health Care Facility Management at the Warsaw School of Economics. He received his doctorate in dentistry in 2015 and his specialist degree in periodontology in 2016.

Since 2016, he has been working at the Department of Mucosal and Periodontal Diseases of the Medical University of Warsaw as an assistant professor. In 2020, he obtained the title of specialist in the field of dental surgery, and in 2021, the title of habilitated doctor in the field of medical sciences and health sciences, in the discipline of medical sciences. In 2022, he obtained a Master of Science (MSc) from the University of Bologna.

Head of specialty training in periodontology, supervisor of doctoral dissertations, lecturer and speaker. Author and co-author of over 90 publications in national and international journals. Member of the European Federation of Periodontology (EFP), the Polish Society of Periodontology (PTP), the European Association of Dental Implantology (EDI) and the National Association of Dental Implantology (OSIS). Total IF score 62 and MEiN score 2608.

Clinical and research interests in the field of periodontology, dental surgery and implantology relate primarily to wound healing, microbiological diagnostics and biochemical periodontitis, hard and soft tissue regeneration, minimally invasive surgical techniques and the evaluation of new biomaterials. During his professional career, he had the opportunity to learn from the best : Prof. Pierpaolo Cortellini, Prof. Serge Dibart, Dr Eli Friedwald, Prof. Marcus Hurzeller, Prof. Joseph Kan, Prof. Thomas Linkevicius, Prof. Mariano Sanz, Prof. Anton Sculean, Dr Luca De Stavola, Prof. Andreas Stavropoulos, Dr Martina Stefanini, Prof. Leonardo Trombelli, Prof. Istvan Urban, Prof. Alfredo Valencia, Prof. Giovanni Zucchelli, Dr. Otto Zuhr. Founder of an educational group for dentists on Facebook Dental Network - Soft Tissues First. Dental Network – Soft Tissues First.
I invite you to my educational group:

Agnieszka Peret

DDS

Graduated from the Dental Medicine program at the Medical University of Warsaw (WUM) in 2006, and became a Specialist in periodontology in 2013. Worked as an Assistant Doctor in the Oral Mucosal and Periodontal Disease Department of Mazowieckie Centrum Stomatologii, and as a Specialization Supervisor in the field of periodontology.

Agnieszka is engaged in clinical work, teaching and learning. As a Specialist Periodontist, she is part of numerous specialist teams working in various Warsaw clinics. As a Medical Director and Co-ordinator, Agnieszka is responsible for carrying out interdisciplinary dental plans. Finally, she has been an educator for a number of years, providing periodontological knowledge to doctors and dental hygienists by co-authoring workshops, lectures and seminars, in co-operation with, among others, Polska Akademia Profilaktyki Stomatologicznej (Polish Academy for Dental Prophylaxis).

Założycielka bloga edukacyjnego dla lekarzy dentystów i higienistek ” Periofans of pink esthetics”. Szczególnym obszarem zainteresowań są dla niej zagadnienia i problemy zespołowe: ortodontyczno-periodontologiczne i protetyczno-periodontologiczne, a więc plany leczenia angażujące kilka dziedzin stomatologii. Drugim tematem jest “estetyka czerwona” i zabiegi wpływające na poprawę wyglądu uśmiechu w zakresie tkanek miękkich otaczających zęby i implanty. Zapraszam do mojej grupy edukacyjnej : Periofans of Pink Esthetics 

05 – USEFUL INFORMATION

things you need to know

01

Please respect our intellectual property.


02

for ease of preparation.


03

for a shared discussion of specific issues of interest.


04

will allow you to gain the most from our hand-ons and practical trainings; all other instruments and materials will be provided by the instructors.


05

 and silence your phone during training.


06

Participation is guaranteed only after a full payment has been made.


“Rzeczą ważniejszą od wiedzy jest wyobraźnia.”

Albert Einstein

06 - They trust us

CUSTOMER FEEDBACK

Participants of our courses are happy to share their opinions – see what they say about the training.

07- We are happy to see you

Graduates

 • Piotr Bar, dentist, specialist in oral surgery
 • Patrycja Filipiak, dentist
 • Lidia Gefrerer, PhD, dentist, specialist in oral surgery
 • Jolanta Gilewicz, dentist, specialist in maxillofacial surgery
 • Magdalena Gołębiewska, dentist
 • Adam Kaczor, dentist
 • Katarzyna Kołodziejczak, dentist, specialist in periodontology
 • Agata Korc, dentist
 • Maciej Kubiński, dentist, endodontist, oral surgeon
 • Julita Koper, dentist, specialist in periodontology
 • Nela Molga-Chlipała, dentist
 • Joanna Siniarska, dentist, periodontal trainee
 • Karol Święch, dentist, specialist in oral surgery
 • Beata Wyrębek, PhD, dentist, periodontal trainee
 • Małgorzata Wyszyńska-Pomian, dentist, specialist in periodontology

PTM Study Club

To stay in touch

Organizujemy regularne spotkania, które odbywają się cztery razy w roku. Chcemy stworzyć platformę, w oparciu o którą nasi Absolwenci będą mogli wymieniać się wiedzą, dzielić doświadczeniem, a przede wszystkim budować wartościowe relacje. Naszym celem jest umożliwienie naszym wysoko wykwalifikowanym Kolegom bycie na bieżąco z najnowszymi trendami i pionierskimi osiągnięciami w dziedzinie stomatologii.

08 - Interesting articles

Knowledge base

09 - We work with them

Our partners